Peugeot OMP Autóház

Jogi nyilatkozat

OMP Autóház Kft.
4002 Debrecen Balmazújvárosi út 38.
Cégjegyzékszám: 09-09-002509
Céget nyilvántartó cégbíróság: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság

A PEUGEOT weboldalak használata

Kérjük, hogy a PEUGEOT weboldalak – a továbbiakban PEUGEOT weboldalak – használata előtt olvassa el az alábbi felhasználási feltételeket! Felhívjuk figyelmét arra, hogy a PEUGEOT weboldalak használatával ezeket a felhasználási feltételeket a felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el.
A PEUGEOT magyarországi forgalmazója, a PEUGEOT weboldalak működtetését koordináló P Automobil Import Kft., a PEUGEOT gépjárművek forgalmazását végző Márkakereskedés valamint a PEUGEOT weboldalak  technikai fejlesztését végző Wildom Kft. (együttesen: a PEUGEOT weboldalakat működtető cégek) a  PEUGEOT weboldalakon található anyagok kizárólag személyes, kereskedelmi és nem kereskedelmi célú tanulmányozását és letöltését engedélyezik a felhasználók számára, azzal a feltétellel, hogy a felhasználók az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartják.
A PEUGEOT weboldalakon található anyagokat a felhasználók nem jogosultak módosítani, reprodukálni, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon nyilvánosságra hozni, vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. A jelen felhasználási feltételek értelmében a PEUGEOT weboldalakon található anyagok más internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben, vagy bármely egyéb adathordozón való bármilyen célú felhasználása tilos.
A PEUGEOT weboldalakon található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, szabadalmi (védjegyoltalomról szóló) és egyéb jogszabályokba ütközhet, és polgári jogi, illetve büntetőjogi következményeket vonhat maga után.
Felhívjuk a PEUGEOT weboldalak használóinak figyelmét arra, hogy a PEUGEOT weboldalakon feltüntetett valamennyi információ tájékoztató jellegű, kötelező hatállyal nem bíró információnak minősül, így konkrét ajánlatkérés esetén szíveskedjenek felkeresni a Márkakereskedést, illetve a Hivatalos PEUGEOT Márkakereskedői, Alkatrész Forgalmazói, illetve Márkaszerviz Hálózat valamelyik tagját. Tájékoztatjuk továbbá a weboldalak felhasználóit, hogy a Márkakereskedés, illetve a Hivatalos PEUGEOT Márkakereskedés, Alkatrész Forgalmazó, illetve Márkaszerviz által tett nyilatkozatok a P Automobil Import Kft.-re nézve nem keletkeztetnek kötelezettséget tekintettel arra, hogy a Márkakereskedés, a Hivatalos PEUGEOT Márkakereskedések, Alkatrész Forgalmazók, illetve Márkaszervizek kizárólag a saját nevükben jogosultak eljárni, így semmilyen esetben sem tekinthetők a P Automobil Import Kft. képviselőjének, ügynökének, vagy megbízottjának.

A PEUGEOT weboldalakon található információk nem minősülnek szerződéses ajánlatnak. A PEUGEOT weboldalakat működtető cégek nem vállalnak felelősséget a PEUGEOT weboldalakon közzétett információk pontosságáért, teljességéért vagy aktualitásáért. A PEUGEOT weboldalakon megjelölt árak tájékoztató jellegűek és nem kötik a PEUGEOT weboldalakat működtető cégeket.
A szoftverek használata
Amennyiben Ön a PEUGEOT weboldalakról szoftvert tölt le, felhívjuk figyelmét, hogy annak használata kizárólag a szoftverhez mellékelt Szoftver Engedélyezési Megállapodás engedélyezési feltételeivel összhangban lehetséges. A Szoftver Engedélyezési Megállapodás tartalmának elolvasása és annak elfogadása előtt a szoftver letöltése vagy telepítése egyaránt tilos.
Személyes adatok kezelése


A PEUGEOT weboldalakon történő bármely személyes adatának megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Ön által megadott személyes adatokat (vezetéknév, keresztnév, lakcím, email cím, telefonszám) a P Automobil Import Kft., a franciaországi székhelyű Automobiles Peugeot, a Márkakereskedés, továbbá a P Automobil Import Kft. által nyilvántartott mindenkori hivatalos PEUGEOT márkakereskedések, alkatrész-forgalmazók és márkaszervizek – a felhasználó esetleges tiltó nyilatkozatának kézhezvételéig, illetve az adatkezelés céljának eléréséig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját marketing vagy kereskedelmi tevékenységéhez, illetve elemzések és tanulmányok készítéséhez, valamint a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-, és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára adatkezelőként kezeljék, és a jövőben felhasználhassák oly módon, hogy a felhasználó részére a PEUGEOT újdonságaival, vásárlási kedvezményeivel, kereskedelmi ajánlataival, akcióival kapcsolatos anyagokat küldjenek a felhasználónak. A felhasználó továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelők a személyes adatait az alábbiakban meghatározott adatfeldolgozókkal feldolgoztassák és az adatfeldolgozóknak és ennek körében különösen a P Automobil Import Kft. által írásos szerződésben megbízott direkt marketing előkészítést végző társaságnak és közvélemény kutató társaságnak vélemény-felméréshez és ügyfél-kapcsolattartáshoz kötődő adatfeldolgozás céljából számítógépesen továbbítsa. A személyes adatok a jelen felhasználási feltételekben megjelölt társaságokon kívül harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra.
A felhasználónak jogában áll az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 14-18. §-aiban meghatározott jogokkal élni, így különösen a megadott személyes adatairól tájékoztatást kérni, azok módosítását, helyesbítését és zárolását kérni, továbbá a hozzájárulást bármikor visszavonhatja, és kérheti személyes adatai kezelésének megszüntetését, illetve azok törlését e-mailben a kapcsolat@p-automobil-import.hu címen, vagy a következő címekre küldött postai levélben: P Automobil Import Kft.1194 Budapest, André Citroen utca 1.(Adatkezelés címszóra) továbbá az Info tv. 21. §-a szerint - az ott meghatározott feltételek teljesülése - esetén tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, valamint az Info tv. 52. § (1) bekezdése szerinti esetekben a Nemzeti Adatvédelmi és- Információszabadság Hatóságnál („Hatóság”) vizsgálati eljárást kezdeményezhet.

A Hatóság elérhetőségei:
posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

A mindenkori adatfeldolgozók
    GFK Hungaria Kft.
        1132 Budapest, Visegradi u. 31.
        Kontakt személy: Hegóczki Szilvia
        Telefon: +36-1-452-3050 (központi szám)

    STUDENT Marketing és Promóciós Kft.
        1092 Budapest, Ráday u.31/B.
        Kontakt személy: Vas Zoltán
        Telefon: +36-1-4567-400 (központi szám)

    Wildom Kft.
        1134 Budapest, Róbert Károly krt. 59/A.
Kontakt személy: Fodor Tamás
        Telefon: +36-1-8142-160 (központi szám)
Brightly
1143 Budapest, Ilka utca 50.
Kontakt személy: Brecska Edina
Tel.: +36 1 453 1250 (központi szám)

A P Automobil Import Kft. adatkezeléseinek nyilvántartási azonosítói:

    Francia Munkavállalói nyilvántartás: 01487-0002
    KitBase ügyféladatbázis: 01487-0003
    Szerviz nyilvántartás: 01487-0004
    Új autót vásárlók nyilvántartása: 01487-0005

Más internetes oldalakhoz való kapcsolódás
A PEUGEOT weboldalakról más internetes oldalakra való csatlakozás lehetősége kizárólag az Ön kényelmét szolgálja. Felhívjuk a figyelmét, hogy amikor ezen kapcsolódási lehetőségeket igénybe veszi, a P Automobil Import Kft., illetve a Márkakereskedés által üzemeltetett PEUGEOT weboldalakat el fogja hagyni. A PEUGEOT weboldalakat működtető cégeknek ezen további kapcsolódó internetes oldalakat teljességükben áttekinteni nem áll módjukban, azokat ellenőrizni nem tudják, így az oldalakért vagy azok tartalmáért felelősséget nem vállalnak. A fentiekből következően a PEUGEOT weboldalakat működtető cégek az ilyen oldalakat, illetve a rajtuk fellelhető információt, szoftvert, terméket vagy más anyagot nem hagyták jóvá, azokért, vagy a felhasználásuk következményeiért nem vállalnak felelősséget. A PEUGEOT weboldalakhoz kapcsolódó valamennyi más internetes oldalra való belépés az Ön kizárólagos felelősségére történik.

A felelősség korlátozása
A PEUGEOT weboldalakat működtető cégek és a PEUGEOT weboldalakon említett harmadik személyek kifejezetten kizárják a PEUGEOT weboldalak, az ezekhez kapcsolódó egyéb internetes oldalak, illetve az ezeken található anyagok és információk használatából, vagy a használat következményeiből származó bármely kárért való, akár szerződéses kötelmen alapuló, akár szerződésen kívüli károkozásból eredő, vagy más jogszabályra, elvre hivatkozó felelősséget, korlátozás nélkül, ide értve a profitveszteségből származó, adatok elvesztéséből vagy az üzletmenet megszakításából származó károkat.

Vegyes rendelkezések
A PEUGEOT weboldalakat működtető cégek jogosultak a jelen felhasználási feltételek tartalmát bármikor, indokolási és kártérítési kötelezettség, illetve előzetes értesítés nélkül módosítani. Ebből következően felhívjuk figyelmét arra, hogy az Ön által jelenlegi formában megismert felhasználási feltételek bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak, így tanácsoljuk, hogy a felhasználási feltételeket időről időre ismét tanulmányozza át, hogy a mindig időszerű információk birtokában legyen.

 

Peugeot OMP Autóház

Az OMP Autóház Kft. 1993 novemberében alakult.

További infó

További akcióink